robots
SIPPHC
  • 0512-67611603
  • Fax:0512-67619205
健康家园

高血压饮食禁忌


创建日期:2016-04-06

      1、高血压饮食限制钠盐的摄入

       高血压患者的饮食应该以清淡为佳,尽量少吃咸食。吃盐过多会使高血压患者的血管硬化,血压升高,加重病情。所以每天吃盐应该保持在5克以内最好。

       2、高血压饮食少吃甜食

       甜食含糖量高,可在体内转化成脂肪,容易促进动脉硬化。

       3、高血压饮食少吃动物脂肪

       动物含胆固醇量高,可加速动脉硬化。如肝、脑、心等应少吃。

       4、高血压戒烟少酒

       有烟酒嗜好的高血压患者,会因烟酒过多引心肌梗塞,脑中风。